Privacy Policy Kledingverhuur Swellesturt

Deze verklaring is opgesteld op 23 mei 2018

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Kledingverhuur Swellesturt kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Kledingverhuur Swellesturt, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Kledingverhuur Swellesturt verstrekt. Kledingverhuur Swellesturt kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

Waarom Kledingverhuur Swellesturt gegevens nodig heeft

Kledingverhuur Swellesturt verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Kledingverhuur Swellesturt uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht zoals het verhuren van kleding.

Hoe lang Kledingverhuur Swellesturt gegevens bewaart

Kledingverhuur Swellesturt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Kledingverhuur Swellesturt verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek

Op de website van Kledingverhuur Swellesturt worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Kledingverhuur Swellesturt gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Kledingverhuur Swellesturt maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Kledingverhuur Swellesturt te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Kledingverhuur Swellesturt heeft hier geen invloed op.

Kledingverhuur Swellesturt heeft Google geen toestemming gegeven om via Kledingverhuur Swellesturt verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kledingverhuur-swellesturt.nl Kledingverhuur Swellesturt zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Kledingverhuur Swellesturt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Kledingverhuur Swellesturt maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Kledingverhuur Swellesturt verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Kledingverhuur Swellesturt op via info@kledingverhuur-swellesturt.nl www.kledingverhuur-swellesturt.nl is een website van Kledingverhuur Swellesturt. Kledingverhuur Swellesturt is als volgt te bereiken:

 

Adres:                  Linthorst Homanstraat 20
8384 EE, Wilhelminaoord

KVK:                    64608441

Vestigingsnr:       000015572803

Telefoon:             06-49656618

E-mailadres:       info@kledingverhuur-swellesturt.nl